1-    دوربین مدار بسته و سیستم های نظارتی در حقیقت چیست؟ این سیتم در ساده ترین شکل خود یه دوربین و یک مانیتور است که تصاویر گرفته شده توسط دوربین را نشان می دهد. در نوع پیشرفته تر تعداد دوربین ها و زوایای دید آن ها به منظور های نظارتی و امنیتی اضافه می شوند.
2-    کاربردی ترین دوربین مدار بسته چیست؟ دوربین مدار بسته فیبری، پین هل، نیمه صنعتی، صنعتی، دید در شب و دوربین مدار بسته اسپید دام به تریتیب کاربردی ترین ها هستند.
3-    دوربین مدار بسته اسپید دام چیست؟ این سیستم یکی از قوی ترین دوربین های مدار بسته کاملا رنگی است که زاویه چرخش و زوم و بزرگنمایی آن قابل تنظیم می باشد.
4-    دوربین های مدار بسته چه ولتاژی دارند؟ ولتاژ دوربین مدار بسته در حالت مستقیم 12 و در حالت متناوب برابر با 220 ولت می باشد.