دوربین مدار بسته با فناوری سیستم های دیجیتال عمل می کند. این سیستم ها قادرند یک سری از سیگنال ها را به عنوان ورودی دریافت نموده، آن ها را کد کرده و مورد پردازش قرار دهند. همچنین بسته به آنالوگ یا دیجیتال بودن، کار کرد این دوربین ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. در واقع دوربین مدار بسته دارای سیستم های تحت شبکه ای است که کار تبدیل سیگنال های آنالوگ به سیستم های دیجیتال و دیکد کردن آن ها و همینطور انتقال دیتا ها به رایانه را بر عهده دارد. وطیفه اصلی در دوربین بر عهده نرم افزارهای IP میباشد که عملیات کنترل کردن را انجام می دهد. این وسیله به طور کلی تحت شبکه و با استفاده از قوی ترین و امن ترین برنامه ها کار می کند.