دوربین مدار بسته نقش بسزایی در کاهش ارتکاب به جرم و وقوع جرایم در جامعه دارد. این وسیله اگر به درستی و طبق وانین در محل نصب شود، می تواند باعث کاهش درصد بالایی از جرایم شود. تحقیقات نشان می دهد با نصب دوربین مدار بسته در فرودگاه ها، 23 درصد از جرایم و در بقیه محل های عمومی 7 درصد از جرایم کاهش یافته اند. همچنین این وسیله کاربرد گسترده ای در راهنمایی و رانندگی دارد و به عنوان یک وسیله نظارتی قوی توانسته از جرایم جنایی و رانندگی تا حد زیادی جلوگیری کند. علاوه بر این ها، نصب دوربین مدار بسته مخفی در بعضی از اماکن مانند جلوی بانک ها و دستگاه های خودپرداز تاثیر بسیار بالایی در کاهش جرایم داشته است.