این سیستم از ابتدای عملکردش تحت عنوان سیستم نظارتی مداربسته یا همان دوربین مدار بسته تحت شبکه نامگذاری شد و برای اهداف نظارتی به کار گرفته شد. ین نوع دوربین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و در هزینه سیم کشی به خصوص در اماکن بزرگ صره جویی شده است.