دوربین مدار بسته صنعتی با وجود عدم دید در شب با استفاده از تکنولوژی IR، در شرایط نوری ضعیف قادر است تصاویری با وضوح بالا را فیلم بگیرد. این سیستم از آن جهت که می تواند در شرایط جوی ناهمگون و در خاک و گرد و غبار کار کرده و مقاومت نماید، با نام دوربین مدار بسته صنعتی خوانده می شود. به عبارت دیگر نام صنعتی گذاشته شده بر روی این نوع دوربین، بیانگر مقاومت بالا و عملکرد صحیح آن در شرایط سخت می باشد. این سیستم دارای کاوری است که در محیط های بیرونی و بدون سقف از آن مراقبت می کند. این دوربین با استفاده از پایه ای که دارد، روی دیوار نصب می شود.