دوربین مدار بسته امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه صنعت داشته است. در بسیاری از کارخانجات صنعتی متاسفانه حضور کارگران در خط تولید خطرناک است. در این شرایط دوربین مدار بسته نقش بسزایی را ایفا می نماید و قادر است به جای نیروی انسانی در محل قرار گیرد و نظارت پیوسته بر عملیات کارخانه داشته باشد. به عنوان مثال در مراکز صنعتی، در نیروگاه های اتمی و هسته ای و یا در کارخانه های شیمیایی از دوربین حرارتی و دوربین مدار بسته برای اسکن کردن خط تولید بهره گرفته می شود.

دوربین مدار بسته جایگذین انسان در صنعت است.