دوربین مدار بسته از گذشته تا کنون به عنوان یک ابزار نظارتی قوی و مطمئن در اماکن عمومی و اماکن امنیتی به کار گرفته شده است. این وسیله با قابلیت فیلم برداری و صدا برداری که ناشی از پیشرفت های بزرگ تکنولوژی است توانسته تحولات بزرگی در حوزه امنیت ایفا نماید. ایجاد سیستم های نظارتی با استفاده از دوربین مدار بسته نیازمند اطلاع از دستاوردهای استفاده از این وسیله و دیگر نکات موجود در سیستم های نظارت تصویری می باشد. به منظور نصب دوربین مدار بسته در ابتدا بایستی روی سیستم های نظارتی تصویری به صورت جامع مطالعاتی انجام گیرد و اجزای دوربین و استانداردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بعد از آن باید اطلاعاتی از شرکت های موجود و محصولاتشان از طرق مختلفی همچون روزنامه ها و مجلات بدست آورد. بعد از آن لازم است یک RFP تهیه شود و به شرکت های معتبر فرستاده شود. در مرحله بعدی باید اطلاعات کلیه محصولات موجود در شرکت ها جمع آوری و شفاف سازی شود. پس از این که تمامی این موارد پیش زمینه انجام شد اکنون زمان آن رسیده که دوربین مدار بسته تست شود و مشتری آن را ببیند. در مرحله بعد یکپارچه سازی دوربین مدار بسته با دیگر سیستم ها همچون اطفاء حریق، حضورغیاب، سیستم های کنترل دسترسی و اتوماسیون های اداری انجام می شود. پارامترهای نرم افزاری و سخت افزاری دوربین باید به صورت تئوری کاملا بررسی شوند. همچنین استانداردهای موجود بررسی شده و راهکارهای بهینه از لحاظ اقتصادی و فنی مقایسه می شوند. بعد از انتخاب بهترین راهکار، تقاضاها مستند می شوند و پس از یافتن مکانهای دقیق برای نصب، دوربین مدار بسته نصب می شود. سپس تست شده و مورد استفاده قرار می گیرد.